Bewegen in Lievegem (De Lorelei) – Deel 4

Het schepencollege heeft op 8 maart 2022 antwoord gekregen van de cultuurpactcommissie (op hun adviesvraag of Beweging.net Lovendegem kon erkend worden als socioculturele vereniging). Het antwoord is negatief. De commissie bevestigt dus het standpunt van de cultuurraad. De burgemeester speelt het spel fair en erkent het advies van een neutrale derde.

Lees verder

Bewegen in Lievegem (het is altijd goed voor iets…) Deel 2

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting, woensdag 23 februari 2022, werd er afgesproken om de beslissing van het college – de erkenning van Beweging.net Lovendegem als socioculturele vereniging – aan de cultuurpactcommissie voor te leggen ter advies. Eerder al had de cultuurraad nochtans voor de tweede maal een negatief advies geformuleerd. Bij een eerste aanvraag volgde de gemeenteraad het negatief advies van de cultuurraad wel. Vanwaar die ommezwaai?

Lees verder

Open brief aan alle Raadsleden en Geïnteresseerde Burgers van Lievegem.

Op het college van Burgemeester en Schepenen (8 februari laatstleden) werd beslist om “Beweging.net Lovendegem”, na een tweede aanvraag, te erkennen als socio-culturele vereniging, ondanks het feit dat de cultuurraad tot twee maal toe een negatief advies formuleerde (de eerste aanvraag werd ook verworpen door het college en later door de gemeenteraad).

Lees verder

Ouwe volksverhalen om te koesteren

De bezige bijen van Team Cultuur Lievegem laten noch Covid, noch Omikron aan hun hart komen. Ze zijn op zoek gegaan naar spannende oude streekverhalen en riepen daarvoor de hulp in van plaatselijke erfgoedvrijwilligers en Historisch Lieveland. Voor het inlezen van de verhalen werden een aantal dappere inwoners aangesproken, die met veel enthousiasme en in hun sappigste dialect de legendes tot leven brengen.

Lees verder

DE KERKFABRIEK IN LIEVEGEM deel II: Geest van het Gezonde Verstand is neergedaald.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de huurprijzen voor niet-religieuze activiteiten in de kerken zijn aangepast voor de verenigingen uit Lievegem.

Bekijk het nieuwe overzicht op © Kerknet, portaal van de Katholieke kerk in Vlaanderen (per 15-10-2021) via volgende link: AANGEPASTE TARIEVEN.

© Foto oude prentkaart © HC

Twitter: #Wakker9950

Facebook: {wAwA} Wakker!Waarschoot

DE KERKFABRIEK IN LIEVEGEM: Farizeeër, Tollenaar of allebei?

Lievegem is momenteel goed op weg om alle socio-culturele verenigingen de juiste middelen en infrastructuur aan te bieden om hun werking optimaal te realiseren. Het nieuwe bestuur heeft immers een aantal maatregelen goedgekeurd (na raadpleging van de betrokkenen) die dat ondersteunen: een nieuw, gul subsidiereglement voor de verenigingen, de gevraagde aanpassingen aan hetculturele’ luik van De Passage, de fraaie bouwplannen voor Zomergem en Lovendegem met aangepaste voorzieningen, … . Maar nu, in de naweeën van het coronadebacle en alle bijhorende CIRM- en CERM-modellen worden organiserende verenigingen geconfronteerd met de op zijn minst discriminerende huurprijzen voor de Lievegemse kerken, opgelegd door de kerkfabrieken.

Lees verder