Een frisse neus halen in de Stuiverse bossen

embleem LZ

Een enthousiaste groep buren op de grens van Waarschoot en Zomergem (Stoktevijver en de Stuiver) hebben zich verenigd in het Actie Comité Liever-R-Zuiver. Zij protesteren tegen de komst van een kippenbedrijf. De buurt vreest voor aantasting van het landschap en voor geurhinder. Nu al klagen bewoners met een fijne neus (Berg en omstreken) van stank, afkomstig van de reeds bestaande nabije kippenkwekerij.Dit is een verhaal dat startte in januari 2015. De landbouwer in de Bos te Zomergem (juist naast de grens met Waarschoot), vroeg toen een vergunning aan voor drie kippenstallen voor 85.000 slachtkuikens op de Stuiver, op 5 meter van de grens met Waarschoot.  Hij heeft op het bedrijf dat hij uitbaat reeds stallen voor 110.000 slachtkuikens en meer dan 390 stuks rundvee. Omdat hij met de 3 stallen de normen overschreed wat stikstofuitstoot betreft, en gezien de dichte afstand tot habitatrichtlijngebied in het Leen, kreeg hij negatief advies van Natuur en Bos, en daarop trok hij zijn aanvraag in.

Een jaar later deed hij een nieuwe aanvraag voor 2 stallen voor 56.000 slachtkuikens, op dezelfde plaats maar 50 meter verder van de straat af. Op die manier zat hij net onder de norm voor de stikstofuitstoot. Enkele omwonenden waren bij de eerste aanvraag reeds samengekomen om bezwaar aan te tekenen. Er werden toen meer dan 250 bezwaarschriften ingediend. Bij de tweede aanvraag waren er terug meer dan 150 bezwaarschriften tegen de kippenstallen.

Stuiver

De milieuvergunning moet door de deputatie worden goedgekeurd na advies van de Provinciale milieucommissie. Het advies was negatief, maar de deputatie gaf geen gevolg aan dit advies of de bezwaarschriften, en vergunde toch. Hierop waren we verplicht om een advocatenkantoor aan te spreken om in beroep te gaan bij de minister. Drie omwonenden betaalden de eerste facturen. Intussen was de bouwvergunning ook goedgekeurd door de deputatie, nadat de gemeente Zomergem die had geweigerd en de aanvrager daartegen in beroep was gegaan. Dus ook tegen de bouwvergunning moest in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hierdoor werd de financiële last zo hoog dat besloten werd om geld in te zamelen. Omwonenden van de Stuiver, Stoktevijver en Weststraat organiseerden op 11 november 2016 een eerste sneukelwandeling. Dank zij de inzet van gans de wijk werd dit een grandioos succes, met meer dan 300 deelnemers. Met de opbrengst kon een groot deel van de juridische kosten worden betaald. Maar bovenal was dit een unieke ontmoeting tussen bewoners van vroeger en nu, in een prachtige omgeving.

Momenteel loopt dus nog steeds de beroepsprocedure bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, en laten we onze juristen volgen hoe het beroep van de aanvrager tegen de weigering van minister Schauvliege verloopt. Omdat dit geld blijft kosten, en onze kas leeg is, planden we een tweede sneukelwandeling in de Stuiverse akkers en bossen op zondag 8 oktober 2017.

wandeling LieveZ

Reserveer je ticket op wandeling@lieverzuiver.be of via volgende contactpersonen:

Eric Coene, Stuiver 2, 09 377 95 82 erikmariettecoene@gmail.com

Fons Standaert, Stuiver 44, 0483 39 58 64, fons.standaert@telenet.be

Kristien De Clercq, Stoktevijver 56B, 09 372 01 54, kristien.de.clercq@telenet.be

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 300.

Volg dit dossier op www.lieverzuiver.bewww.facebook.com/lieverzuiver

© Foto’s Lieve-R-Zuiver                        #Wakker9950                                                 {wAwA}

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s