DE KERKFABRIEK IN LIEVEGEM: Farizeeër, Tollenaar of allebei?

Lievegem is momenteel goed op weg om alle socio-culturele verenigingen de juiste middelen en infrastructuur aan te bieden om hun werking optimaal te realiseren. Het nieuwe bestuur heeft immers een aantal maatregelen goedgekeurd (na raadpleging van de betrokkenen) die dat ondersteunen: een nieuw, gul subsidiereglement voor de verenigingen, de gevraagde aanpassingen aan hetculturele’ luik van De Passage, de fraaie bouwplannen voor Zomergem en Lovendegem met aangepaste voorzieningen, … . Maar nu, in de naweeën van het coronadebacle en alle bijhorende CIRM- en CERM-modellen worden organiserende verenigingen geconfronteerd met de op zijn minst discriminerende huurprijzen voor de Lievegemse kerken, opgelegd door de kerkfabrieken.

Een overzicht (overgenomen uit © Kerknet, portaal van de Katholieke kerk in Vlaanderen, per 01-09-2021).

Voor de fusie werd er in Waarschoot een onderscheid gemaakt tussen de tarieven voor verenigingen aangesloten bij de lokale cultuur-, sport- of jeugdraad (ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging) en zij die dat niet waren. In de praktijk konden privépersonen en commerciële organisaties niet genieten van een voorkeurtarief. Dat was perfect verdedigbaar. 

Bij aanvang van de fusie werd er afgesproken dat de tarieven die de verschillende deelgemeenten hanteerden eenvormig zouden worden. In de mate van het mogelijke wou men het laagste van alle geldende tarieven als maatstaf nemen. Dat was alweer een verdedigbare keuze.

De geldfab…, excuseer kerkfabriek van Lievegem, negeert nu zomaar deze afspraken. Door voor het huren van ‘haar’ gebouw een hoger tarief aan te rekenen aan niet-parochiale verenigingen legt de kerkfabriek alle voorafgaande afspraken naast zich neer. Dat tarief is dan nog onrealistisch hoog!

Indien het de bedoeling is van de vertegenwoordigers van de Waarschootse kerkfabriek om een oude zuilenoorlog nieuw leven in te blazen, lijkt ons dit een sterk staaltje van strategisch denken. Toch kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat het de hedendaagse tollenaren daarom te doen is. 

Maar waarom dan wel? Is het een laatste poging van vastklampen aan tanende macht? Of gaat het hier toch nog om een klein aantal koppige farizeeërs binnen de katholieke zuil, die de waarden van tolerantie en vrijgevigheid enkel preken, maar niet naleven? In dat verband is er in de Bijbel sprake van witgekalkte graven. Daar staat immers ook een verhaal over Jezus die de geldwisselaars uit de tempel verdrijft… .

Ook van enige bescheidenheid is geen sprake. Integendeel! Of zijn de mensen van de kerkfabriek alweer vergeten dat hun ‘eigendommen’ werden gefinancierd met gemeenschapsgeld? Hun kerkgebouw (Sint-Ghislenuskerk) werd immers opgetrokken mede met het belastinggeld van alle Waarschotenaren; gelovig of niet.

Al bij al is de voorgestelde regeling dus volstrekt onverdedigbaar. Een eerbaar financieel compromis dringt zich op. Mocht dat voor alle partijen toch niet levensvatbaar blijken, dan mag men ten minste verwachten dat men niet met twee maten en twee gewichten werkt. Iedereen gelijk voor de wet.

Zo niet dwingt een consequent handelen zich op. Voor het gebruik van de gemeentelijke zalen geldt dan voortaan het gratis tarief uitsluitend voor verenigingen die statutair vrijzinnig of pluralistisch van aard zijn. Verenigingen met een christelijke of andere levensbeschouwelijke insteek mogen die zalen gebruiken maar betalen dan de volle pot. Dat is toch maar fair. Of niet?

Begripsomschrijving

De farizeeër wordt in het alledaags taalgebruik vooral gebruikt voor een schijnheilig persoon ofwel een huichelaar. Dat begrip kan ook wijzen op iemand die naar de letter en niet naar de geest van een wet handelt.
De tollenaar echter is de oude benaming voor belastingambtenaar. Die komt regelmatig voor in het Nieuwe Testament. Het waren mensen die niet erg geliefd waren bij de gewone man.

Het verhaal uit de Bijbel:
“Er gingen twee mensen naar de tempel om te bidden, de één was een farizeeër, de ander een tollenaar. De farizeeër ging daar fier rechtop staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen: hebzuchtig, onrechtvaardig en ontrouw, of zoals die tollenaar daar! Ik vast twee keer in de week en geef een tiende van al mijn inkomsten weg’. De tollenaar bleef op een afstand staan. Hij durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: ‘O God. Vergeef me, een arme zondaar!’ Dan zegt Jezus: ‘Ik verzeker u dat God de houding van de tollenaar goed vond en niet de houding van de farizeeër. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden”.

© Foto Jezus: Copyright © 2015 Eindtijd in Beeld Info@eindtijdinbeeld.nl

© Foto oude prentkaart © HC

© Alle andere foto’s: wAwA en CG

Twitter: #Wakker9950

Facebook: {wAwA} Wakker!Waarschoot

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s