Over

{wAwA} staat voor “Wakker Waarschoot”. Op regelmatige basis verschijnen op deze blog artikels, aankondigingen en allerlei info over Waarschoot in de wereld. Het zijn meestal berichten, die minder kans maken om in de media te komen of waaraan weinig aandacht wordt besteed, maar die hoe dan ook menig inwoner kunnen beroeren. Deze blog wil vanuit een pluralistische hoek informatief en neutraal zijn op een kritische doch opbouwende wijze.